ฟลูออโรโพลิเมอร์ของบริษัท จูโค เคมิคัล อินดัสตรีส์ มีตั้งแต่เทปจนกระทั่งโดม

Global Select Language:

ค้นหา

HOME  > ข้อมูลบริษัท  > รายชื่อสถานประกอบการ  > บริษัท จูโค เคมิคัล เทรดดิ้ง (เซี่ยงไฮ้) จำกัด

บริษัท จูโค เคมิคัล เทรดดิ้ง (เซี่ยงไฮ้) จำกัด


บริษัท จูโค เคมิคัล เทรดดิ้ง (เซี่ยงไฮ้) จำกัด
2806,28F,Shanghai International Trade Center,No 2201 Yan An Road (w.) Shanghai. China
200336 P.R.of China
TEL +86-21-6235-1160
FAX +86-21-6235-1140