NI ชีท (NIG-2001)

Global Select Language:

ค้นหา

HOME  > รายการผลิตภัณฑ์  > ผ้าเคลือบซิลิคอน  > NI ชีท (NIG-2001)

NI ชีท (NIG-2001)

NI ชีท (NIG-2001)

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยการเคลือบยางซิลิโคนที่ด้านหนึ่งของผ้าใยแก้วเคลือบฟลูออโรเรซิ่น
เหมาะแก่การใช้งานที่ต้องทนต่อแรงกระแทก เช่น การถอดแบบออกจากแม่พิมพ์ ซึ่งสามารถใช้ซ้ำกันหลายครั้งได้ เช่น LCD PDP EL เป็นต้น

การใช้งาน

ผลิตโดยใช้แม่พิมพ์จากแก้ว (Panel) และกระบวนการทำให้ย่นเป็นปลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยการเคลือบฟลูออโรเรซิ่นในปริมาณที่มากลงบนผ้าใยแก้ว ที่มีความหยาบบนพื้นผิว
โดย AFC เป็นต้น

อุณหภูมิใช้งานสูงสุด

+200°C

คุณลักษณะเด่น

●ลดแรงเสียดทาน
●ทนทาน
●ทนต่อแรงกระแทก
●เหนี่ยวนำความร้อน

ของเขตของตาราง

  ส่วนประกอบของวัตถุดิบ ความกว้าง (mm) ความยาว (mm)
ชนิด NIG ผ้าใยแก้วที่เคลือบด้วยฟลูออโรโพลิเมอร์
+
ยางซิลิโคน
4~10
※1
10~20
※2

※1) สามารถทำความกว้างได้สูงสุดถึง 300 มม. ขึ้นอยู่กับเงือนไข กรุณาปรึกษาเป็นกรณีพิเศษ
※2) แม้ความยาวไม่ถึง 10 เมตร ก็สามารถผลิตให้กับลูกค้าได้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข กรุณาปรึกษาเป็นกรณีพิเศษ

ตารางแสดงคุณลักษณะ

รายการทดสอบ NIG-2001
ความหนาที่กำหนด (mm) 0.18
ความทนแรงดึง (N/cm) 81
ความแข็ง 88(A)
คุณสมบัติพิเศษของยาง ระดับความแข็ง(หน่วย) 46(A)
อัตราการนำความร้อน (W/m・K) 0.95
ความต้านทานของพื้นผิว (Ω) >1014
ปริมาณความต้านทาน (Ω-cm) >1015

※ค่าคุณสมบัติพิเศษเป็นค่าวัด ไม่ใช่ค่าสเปค

รายการผลิตภัณฑ์

ผ้าเคลือบซิลิคอน


ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์  เชิญทางนี้ กรุณาติดต่อสอบถามได้ตามความสะดวก

ประเทศไทย บริษัท ย่อย Chukoh Chemical (Thailand) Co., Ltd.