ผลิตภัณฑ์ที่รีดหรืออัดขึ้นรูป (profile extrusion) / รูปทรงมัลติลูเมนชนิดต่างๆ (multi-lumen)

Global Select Language:

ค้นหา

HOME  > รายการผลิตภัณฑ์  > ผลิตภัณฑ์การอัดผ่านเกลียวโปรไฟล์/Multi-Lumen  > ผลิตภัณฑ์ที่รีดหรืออัดขึ้นรูป (profile extrusion) / รูปทรงมัลติลูเมนชนิดต่างๆ (multi-lumen)

ผลิตภัณฑ์ที่รีดหรืออัดขึ้นรูป (profile extrusion) / รูปทรงมัลติลูเมนชนิดต่างๆ (multi-lumen)

ผลิตภัณฑ์ที่รีดหรืออัดขึ้นรูป (profile extrusion) / รูปทรงมัลติลูเมนชนิดต่างๆ (multi-lumen)

สามารถขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะยาว ให้มีรูปร่างหลากหลายด้วยการอัดรีดขึ้นรูป PTFE
เนื่องจากบริษัททำการผลิตแม่พิมพ์เอง จึงสามารถจัดการผลิตทั้งหมดได้ โดยเริ่มตั้งแต่การวางแผนจงถึงกระบวนการผลิต

การใช้งาน

อุปกรณ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมหลายประเภทตั้งแต่อุปกรณ์เกี่ยวกับรถยนต์ไปจนถึงเครื่องมือทางการแพทย์ ฯลฯ

คุณลักษณะเด่น

●คุณลักษณะเฉพาะของเรซิ่น PTFE คือ ตอบสนองต่อรูปร่างที่หลากหลาย
●มัลติลูเมนสามารถตอบสนองเรื่องรูวงกลมและรูที่มีรูปร่างแตกต่างกันจำนวนมาก
●มัลติลูเมนสามารถตอบสนองเรื่องรูทีมีรูปร่างกลมหรือรูที่มีรูปร่างอื่นๆที่แตกต่างกัน
●มีค่าพิกัดความเผื่อประมาณ 6% เมื่อเทียบกับขนาด

ตัวอย่างการขึ้นรูป

2 รู

2 รู

5 รู

5 รู

13 รู

13 รู

ชิ้นส่วนอัดรีดขึ้นรูปแบบหลากหลาย รูปร่างเรล

สามารถอัดรีดขึ้นเป็นรูปร่างต่างๆได้หลากหลายทั้งผิวภายในและภายนอก โดยไม่จำกัดว่าต้องเป็นทรงกลม

ชิ้นส่วนอัดรีดขึ้นรูปแบบหลากหลาย รูปร่างตัว C

แตกต่างจากงานฉีดขึ้นรูป โดยสามารถผลิตชิ้นงานที่อัดรีดให้มีลักษณะยาว และสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายในส่วนของแม่พิมพ์ได้

รายการผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์การอัดผ่านเกลียวโปรไฟล์/Multi-Lumen

  • ผลิตภัณฑ์ที่รีดหรืออัดขึ้นรูป (profile extrusion) / รูปทรงมัลติลูเมนชนิดต่างๆ (multi-lumen)

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์  เชิญทางนี้ กรุณาติดต่อสอบถามได้ตามความสะดวก

ประเทศไทย บริษัท ย่อย Chukoh Chemical (Thailand) Co., Ltd.